Általános Szerződési Feltételek

Szentkutiné Csányi Judit Egyéni Vállalkozó

Hatályos: 2016. június 01.-től

1. Információ

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szentkutiné Csányi Judit EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (a továbbiakban: EV) valamennyi, a www.minikturkce.com honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.
1.2. A jelen ÁSZF a Webáruház által a www.minikturkce.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló, Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.minikturkce.com weboldalon keresztül történik.
1.3. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. (Jogi nyilatkozat, Adatkezelési tájékoztató). A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt az EV nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
1.4. A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

2. A Webáruház üzemeltetőjének adatai

A szerződés Szentkutiné Csányi Judit EGYÉNI VÁLLALKOZÓ-val (a továbbiakban EV) jön létre.

Név: Szentkutiné Csányi Judit /egyéni vállalkozó/
Székhely: 32 Dulverton Mansions, 170 Gray’s Inn Road, London WC1X 8EL
UTR szám: 8791043093
Számlaszám: sort code: 309425 account number: 24399660
IBAN: GB16 LOYD 3094 2524 3996 60
BIC (SWIFT): LOYDGB21077
WEBÁRUHÁZ Ügyfélszolgálati telefonszám: 00447450210777
Munkanapokon (Hétfő-péntek): 8:00-16.30
Email: minikturkce@gmail.com

3. Általános tudnivalók, a szerződés létrejötte

3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.minikturkce.com weboldalon található elektronikus Webáruházon keresztül történik.
3.2. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályozza.
3.3. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus uton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
3.4. Az EV semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
3.5. Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni.
3.6. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, akár regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
3.7. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza. Külön kérésre a használati utasításokat elektronikus úton is megküldjük
3.8. Az EV szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.
3.9. Amennyiben a Weboldalon található bármely áruval kapcsolatban kérdése merül fel, vagy az áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a weboldalunkon találja.
3.10. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az EV fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.
3.11. Amennyiben az EV minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor az EV nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
3.12. A megrendelést a Webáruházon keresztül Vásárlótól és csak akkor fogadja el, ha A Vásárló megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a rendszertől.) Az EV-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. A megrendelés folyamata

4.1. Regisztráció

4.1.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az első rész egy előzetes adatbekérő, ahol egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. A regisztráció érvényesítéséhez a rendszer a vásárló által megadott e-mail címre egy linket küld. A link megnyitását követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.
4.1.2. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül is használható a Webáruház vásárlásra.
4.1.3. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációjával és a regisztráció nélküli vásárló is egyidejűleg kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
4.1.4. Az EV-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az EV-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az EV-nak felróható okból hozzáférhetővé válik.
4.1.5. Beléphet Facebook fiókjának, Google fiókjának adataival.
4.1.6. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag A Vásárló felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az EV-t.
4.1.7. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
4.1.8. Az EV minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.
4.1.9. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetében bejelentkezés után a felhasználói fiókban van lehetőség.
4.1.10. EV-t a regisztrált adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.1.11. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az EV 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.
4.1.12. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően a felhasználó adatai elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.

4.2. A megrendelés

4.2.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni, letölteni.
4.2.2. A Weboldalon megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft) bruttó értéken kerül feltüntetésre, az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolási költséget tartalmazza.
4.2.3. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítási költséget a termék mellett megjelenített irányítószám kitöltésével tudja ellenőrizni, amely függ a vásárolni kívánt terméktől (méret, súly) a vásárolt termék mennyiségétől és a szállítási távolságtól (zónák). A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes termékeknél szereplő szállítási költségektől, ilyen esetekben a szállítási költség függ a teljes kosár tartalmától és értékétől.
4.2.4. Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az EV fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával vagy előre utalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.
4.2.5. A Weboldalon megvásárolható termékek összekészítésére a „Kosár” használatával van lehetőség.
4.2.6. A Vásárló a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába.
4.2.7. A megvásárolandó mennyiséget a „Kosárba” gomb felett található számmező módosításával tudja beállítani.
4.2.8. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Pénztár” gombra kattintva.
4.2.9. Ha a „Vásárlás folytatása” lehetőséget választotta, akkor a kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egér mutató kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével.
4.2.10. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból.
4.2.11. Ha mindent rendben talált, akkor a „Pénztár” feliratra kattintva véglegesítheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.
4.2.12. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, és/vagy regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését.
4.2.13. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot a megrendeléshez, a vásárláshoz, akkor az „Tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől.
A szállítási adatok megadása során a vásárló az irányítószám megadásával egyúttal ellenőrizni tudja a megrendeléshez kapcsolódó szállítási költségeket is.
4.2.14. A szállítási adatok megadását követően a kívánt szállítási módot kell kiválasztani, majd a „Tovább” feliratra kell kattintani. A szállítási mód kiválasztásánál kerül feltüntetésre az egyes szállítási módok teljes megrendelésre vonatkoztatott díja.
4.2.15. A szállítási mód megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kell kattintani.
4.2.16. Megjelenik a rendelés összesítése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti, „Szerkesztés”
4.2.17. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva.
4.2.18. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a „Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
4.2.19. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az EV a Vásárló ajánlatát elfogadta.
4.2.20. Ha a Vásárló terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, az EV a kosár tartalmáról e-mailben emlékeztetőt küld a regisztrált és a Honlapra bejelentkezett Vásárló a kosárba helyezést követő 72 óráig.
4.2.21. Az EV által a 4.2.20. pontban foglaltaknak megfelelően a Vásárló részére elküldött e-mail vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet a Vásárló oldalán, kizárólag tájékoztató célt szolgál, azaz ez egy rendszerüzenet.
4.2.22. Az EV által küldött kosárban hagyott termékre figyelmeztetés során az e-mail reklámot nem tartalmazhat.
4.2.23. Amennyiben az EV minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor az EV nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében A Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
4.2.24. A megrendelést Vásárlótól csak akkor fogadja el az EV, ha a Vásárló megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az EV-tól.)

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

5.1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését az EV késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 6 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási és esetleges rakodási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a beérkezési értesítő e-mail kizárólag arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése az EV-hoz megérkezett.
5.2. A beérkezési értesítő egy automatikus email, azaz egy elektronikus tértivevény. Ez a e-tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett az EV-hoz. Megrendelésének EV-hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
5.3. Az EV a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, ami a megrendelés visszaigazolása.
A szerződés az ajánlat EV általi elfogadásáról szóló, az EV által a Vásárló részére megküldött külön megrendelés visszaigazolása e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus beérkezéséről szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg az EV-tól az elküldött rendelésére vonatkozó beérkezési értesítő e-mailt.
5.4. Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a beérkezési értesítő e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell az EV felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt az EV akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.
5.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

6. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait az EV a MikroVPS szerverein tárolja.
Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a ” Beérkezési értesítő „-t, ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését.
Miután Ön megadta az EV részére az email-címét, az EV – az 5. pontban említett, megrendelés visszaigazolás e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

7. Fizetési módok és feltételek

7.1. Fizetés banki előre utalással

7.1.1. A megrendelés kiegyenlíthető banki előre átutalással. Megrendeléskor egy elektronikus levelet küldünk, melyen megtalálható az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői, valamint a bankszámlaszám, és a megrendelési szám, amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.
7.1.2. A Vásárlónak az elektronikus levél kiküldésétől számított 2 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére.
7.1.3. A termékek átvételeb illetve kiszállítása a pénzügyi teljesítés feldolgozását követően lehetséges, melynek elkészüléséről e-mailben és/vagy telefonon, sms-ben tájékoztatunk.
7.1.4. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége a TSB Bank, székhely: Henry Duncan House, 120 George Street, Edinburhg EH2 4LH, cgt.: SC95237. Bankszámlaszám: Sort Code: 309425, Account Number: 24399660 Bank TSB Bank.

7.2. Bankkártyás fizetés

7.2.1. A megrendelés kiegyenlíthető a Webáruház oldalán a fizetési mód választása során bankkártyával is.
7.2.2. Online Webáruházunkban az alábbi bankkártyákat fogadjuk el: MasterCard és Visa Classic (dombornyomott bankkártyák), Maestro és Visa Electron (nem dombornyomott bankkártyák), American Express kártyák.
7.2.3. Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés után lehetséges. Online bankkártyás fizetés kezelő cége az EV-nak a Barion Payment Zrt., Engedély száma: H-EN-I-1064/2013, Intézmény azonosító: 25353192.
7.2.4. Online Bankkártyás Fizetés esetén a Megrendelést követően a Vásárló a Honlapról az Internetes Fizetőfelületre kerül, ahol titkosított csatornán keresztül, előre fizet a Barion Payment Zrt. által elfogadhatónak minősített bankkártyájával. Az összeg kiegyenlítésére a Barion Payment online üzemmódú virtuális elektronikus kártyaelfogadó terminál (VPOS-terminál) használatát lehetővé tévő weboldalán, ún. „Internetes fizetőfelület”–en keresztül. Az Internetes Fizetőfelületre történő átirányítással egyidejűleg az EV a Megrendelés azonosítóját és összegét továbbítja a Barion Payment Zrt. felé, azonban a bankkártya adatait nem kezeli.
7.2.5. Az Online Bankkártyás Fizetés választása esetén a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében az EV továbbítsa a Barion Payment Zrt. felé a Megrendelés azonosítóját és összegét, továbbá hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése figyelemmel kísérése és a kártyavisszaélések számának csökkentése érdekében, a Barion Payment Zrt. kérésére, az EV továbbítsa a Barion Payment részére a Vásárló nevét, szállítási, illetve számlázási címét.
7.2.6. Az EV, az Online Bankkártyás Fizetés választására tekintettel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

8. Szállítási módok

8.1. Az EV az áruházaiban online vásárlási lehetőséget biztosít.
8.2. Az EV a megrendeléseket a Magyar Posta Nyrt-vel teljesíti.
8.3. A Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen, átveszi a küldeményt, vagy az a személy, aki hitelt érdemlő módon be tudja mutatni a rendelés számot.
8.4. A megrendelés, a csomag, melyet a Vásárló nem vesz át visszaszállításra kerül az EV-hoz, mely az EV számára plusz költségként jelentkezik.
8.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a visszaérkezett csomagok ismételt szállítását az EV csak abban az esetben kísérli meg, amennyiben a visszaszállítás, valamint az ismételt szállítás költségét a Vásárló előre utalással előzetesen megfizeti. Amennyiben a Vásárló nem fizeti meg a fenti többlet szállítási költségeket, az EV jogosult a rendelést törölni.
8.6. Amennyiben a rendelés előre utalásos fizetéssel történt, a Vásárló számlájára visszautalandó összeg a teljes rendelési érték első szállítási költséggel, visszaszállítás költségével, valamint a sztornó/helyesbítő számla postázási költségével csökkentett része.
8.7. Amennyiben a rendelés utánvétes fizetéssel történt, és a Vásárló a kézbesítési kísérletek során a csomag átvételét, vagy a fizetést megtagadja, az EV 2 hétig vállalja a termék Vásárló részére történő fenntartását, majd jogosult a Vásárlótól a rendeléssel kapcsolatban felmerült szállítási költséget – beleértve a visszaszállítás költségét is – követelni a rendelkezésére álló jogi lehetőségek igénybevételével. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet.
8.8. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt az EV, illetve a futárszolgálat.
8.9. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja az EV Önt erről soron kívül tájékoztatni.

9. Elállási jog

FIGYELEM!

9.1. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
9.2. A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
9.3. A félreértések elkerülése érdekében az EV rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 9. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.
9.4. A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a terméknek,
több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított 14 napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
9.5. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségeken túl az EV a vásárlástól számított 15.és 28. nap között a jogszabályok szerint fogyasztónak minősülő vásárló számra extra elállási jogot biztosít az alábbi feltételekkel:
a jogszabályi kötelezettséget (10.§ (2) bekezdése szerinti elállási jog) meghaladó időtartam alatt gyakorolt elállás esetén a fogyasztónak vissza kell juttatnia a terméket sértetlen, hibátlan állapotban összes tartozékával és eredeti csomagolásával együtt, továbbá a vásárlást igazoló eredeti számlát az EV részére.
A fogyasztó elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati email címünkön, vagy személyesen bármelyik EV áruházban a anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy az áru – ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut – visszaküldésével.
9.6. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a
termék átvételének napjától számított 4 héten belül,
több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 28 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átvette,
9.7. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 4 héten belül gyakorolhatja. A szerződéstől elállás esetén, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, visszaadni az EV-nak.
9.8. A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
9.9. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai utcaon, telefaxon vagy elektronikus utcaon küldött levél utcaján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az EV részére az Elállási Időszak alatt.
Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a csomaghoz mellékelt vagy a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.
9.10. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 9. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
9.11. Az EV e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.
9.12. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül vagy extra elállás esetén 28 napon belül (akár a 14. vagy a 28. naptári napon) elküldi az EV-nak.
9.13. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
9.14. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének időpontját veszi figyelembe EV a határidő számítás szempontjából.
9.15. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
9.16. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az EV feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 vagy 28 napon belül visszaküldeni az EV részére.
9.17. A Vásárló elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt valamely EV áruház címére visszajuttatni, vagy a kiszállítással egyező módon történő visszaszállítással arról intézkedni.
9.18. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a határidő letelte előtt elviszi vagy elküldi (az EV által megrendelt futárnak átadja) a terméket.
9.19. Ha a Vásárló több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.
9.20. A termék EV címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli, kivéve, ha az EV vállalta e költségek viselését. A Vásárló kérésére EV gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban az EV által megszervezett visszaszállítás költsége a Vásárlót terheli, az EV ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Vásárlótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Vásárlónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Vásárló erre irányuló igényét EV ügyfélszolgálata fogadja.
9.21. Az EV-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.
9.22. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 30 napon belül EV visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az EV által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
9.23. Az EV jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az EV a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az áruházban leadott termékek esetében a termék vételára készpénzben történik kifizetésre, az EV által történő visszaszállítás esetén a visszatérítés utalással történik, a vásárló által megadott bankszámlára.
9.24. Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik.
9.25. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az EV az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja.
9.26. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.
9.27. A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az EV elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek),
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta,
letölthető digitális termékeknél,
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac az EV által nem befolyásolható ingadozásától függ.
9.28. A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a Futárszolgálat levelét, számlát és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását.
9.29. Kérjük az üzletben való visszáru kezeléséhez mindenképpen vigye magával a vásárláshoz tartozó számlájának nyomtatott verzióját.
9.30. A Vásárlónak lehetősége van kicserélni az EV üzletekben (az adott üzlet készletétől függően) az adott terméket, illetve igény esetén a vételárat készpénzben az EV az adott üzletben visszatéríti a Vásárlónak a vásárláshoz tartozó számla ellenében.
9.31. Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldést elősegítik a Futárszolgálat kézbesíti, ezt a Vásárló a küldemény mellett találja.
9.32. Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, az EV Ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen:
Email: www.minikturkce.com, vagy az alábbi telefonszámon: 00447450210777
illetve postai úton történő megkeresés esetén, az alábbi postacímen: 32 Dulverton Mansions, 170 Gray’s Inn Road, London WC1X 8EL
Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: „MINIKTURKCE.COM Webáruház”.

10. Árak

10.1. Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára az irányítószám megadása után már tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.
10.2. A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a vásárlót terheli.
10.3. A vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az EV által kiállított elektronikus számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti.
10.4. Az EV részéről az ügylet az ÁFA törvény előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és előre utalás alapján az ellenérték beérkezésekor; utánvétes átvétel esetén a rendelés visszaigazolása esetén. Természetesen a vételár teljes kifizetésig az áru az EV tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az EV irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
10.5. Az EV által kiállított papír alapú számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozottan kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus utcaon kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.
10.6. Jelen számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

11. Szállítási költségek

11.1. Az EV-nál a megrendelés összegétől és a szállítás helyétől függő szállítási díjat kell fizetni.
A szállítási díj összege a megrendeléskor már ellenőrizhető. Ez csak részben tartalmazza a bérmentesítési/szállítási és a csomagolás díjat, a fennmaradó részt az EV vállalja át.
11.2. Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell az EV-nak kiszámláznia.
Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívj az Ön figyelmét.
11.3. Amennyiben a megrendelést követően az EV terhére róható technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítani, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel az EV.
11.4. A terméknek a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az EV-nak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
11.5. A Futárszolgálat aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
11.6. Átvételkor kérem alaposan ellenőrizze a kiszállított termékeket!
Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét.
11.7. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az EV díjmentesen biztosítja.
11.8. Az átvételt követően észlelt sérülésért az EV felelősséget nem vállal!

12. Szavatosság

12.1. Kellékszavatosság (alapeset Ptk. szerint)

12.1.1. A hibás teljesítés esetén az EV-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja
12.1.2. Vásárlói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.
12.1.3. Nem Vásárlóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
12.1.4. Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az EV számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
12.1.5. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az EV költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
12.1.6. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az EV adott okot.
12.1.7. Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölni az EV-val.
12.1.8. Ön közvetlenül az EV-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
12.1.9. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az EV-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).
12.1.10. Ilyen esetben az EV csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Önrészére történő átadást követően keletkezett.
12.1.11. Amennyiben az EV bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.
12.1.12. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
12.1.13. Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

12.2. Termékszavatosság

12.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vásárlónak minősülő vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy az itt kifejtettek szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet.
12.2.2. Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
12.2.3. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
12.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
12.2.5. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
12.2.6. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.
12.2.7. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.
12.2.8. Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.
12.2.9. A gyártó, forgalmazó (EV) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • A gyártónak, forgalmazónak (EV) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

13. Jótállás

13.1. A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.
A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött Vásárlói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
13.2. Az EV minden nála vásárolt termékre/ műszaki tartalmúra 1 éves jótállási (garanciális) időt biztosít.
13.3. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, azonban az EV a törvény által biztosított egy év jótállási időn túl további 2 év jótállási (önkéntes jótállás) időt biztosít a rendelet mellékletében meghatározott termékekre vonatkozóan és egyéb, a Korm.rendelet mellékletében fel nem sorolt termékek esetében is biztosítja a 3 éves jótállási időt.
13.4. Az egyes termékekre vonatkozó jótállási időtartam a termék adatlapján kerül feltüntetésre.
13.5. A jótállás kezdő időpontja a termék Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést az EV vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
Az EV a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Vásárló a terméket átveszi.
13.6. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az EV, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési utcamutató hibájára vezethető vissza)
rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési utcamutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
elemi kár, természeti csapás okozta.
13.7. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló
elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az EV-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
ha az EV a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az EV költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
13.8. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.
13.9. Az EV-nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
13.10. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.
13.11. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
13.12. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az EV-t terhelik
13.13. Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok továbbra is megilletik.

13.14. Szavatosság, jótállás érvényesítése

13.15. A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen az EV alább meghatározott címén, e-mailben vagy telefonon jelezheti:
13.16. Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal.
13.17. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel.
13.18. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 1/2/3 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.
13.19. A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg Önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki termékről van szó, akkor kérjük, forduljon központunkhoz:

Email: www.minikturkce.com
Tel.: 00447450210777
Minikturkce Ügyfélszolgálat
32 Dulverton Mansions, 170 Gray’s Inn Road, London WC1X 8EL
Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: „Szentkutiné Csányi Judit EV Webáruház”

13.20. A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.

14. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru az EV tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik az EV irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

15. Ügyfélszolgálat/Kapcsolatfelvétel

Az EV Webáruház az év 365 napján, a nap 24 órájában elérhető.
Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:
minikturkce@gmail.com
Az EV Webáruház telefonos Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
00447450210777

Az EV Webáruház telefonos Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
H-P 8:00 – 20:00 óráig
Szo, Vas.: 8:00 – 16:00 óráig

Vagy írhat az EV Ügyfélszolgálat címére:
Szentkutiné Csányi Judit EV Ügyfélszolgálat
32 Dulverton Mansions, 170 Gray’s Inn Road, London WC1X 8EL

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: „Szentkutiné Csányi Judit EV Webáruház”!

Visszárut nem áll módunkban a központunkban kezelni!

16. Jogérvényesítési lehetőségek

16.1. Panaszügyintézés

16.1.1. Ön a termékkel vagy az EV tevékenységével kapcsolatos Vásárlói kifogásait az ÁSZF-ben leírt és megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.
16.1.2. EV a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azt azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az EV a panaszról írásos- elektronikus jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel.
16.1.3. EV a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben köteles Önnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
16.1.4. EV a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.
16.1.5. Minden egyéb esetben az EV az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
16.1.6. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az EV egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
16.1.7. Az EV a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
16.1.8. A panasz elutasítása esetén az EV az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja Önt.

16.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

16.2.1. Amennyiben az EV és Ön között esetlegesen fennálló jogvita az EV-val folytatott tárgyalások során nem rendeződik, Ön bírósági eljárást kezdeményezhet, valamint Vásárlói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése.

16.2.2. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:

Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: 06 1 329-7017, +36 1 236-3900
E-mail: fogyved.pestmegye@nfh.hu

16.2.3. Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele utca 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.:81

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Vásárlónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

16.2.4. Bővebb információ:

http://magyarefk.hu/hu/jogvitak-rendezese/alternativ-vitarendezes-bekeltetes/altalanos-bekelteto-testuleti-eljaras.html

17. Személyes adatok védelme

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az EV Webáruházának Adatvédelmi Tájékoztatója (link), amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció során megismeri és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az EV a regisztrációval, a Megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételrendszernek megfelelően kezelje.

18. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

18.1. Az EV jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani.
A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
18.2. Az EV fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. április 22.
Jelen ÁSzF letölthető: INNEN.

19. Vegyes rendelkezések

19.1. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandóak:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;
  • fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
  • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.
0